Fra 1985 konverterte papirindustrien i økende grad til nøytral papirliming og Hydrocarb M ble «state of the art». Jo mer Hydrocarb M i papiret, desto bedre, rimeligere og mer miljøvennlig papir.

Hydrocarb M-kvalitetene ble en suksess, og Hustadmarmor ble hovedleverandør av kalkbaserte pigmenter til Nord-Europeisk papirindustri. Med «always in time»  og med best kvalitet utviklet Hustadmarmor seg til verdens største kalkbaserte pigmentverk.

Hydrocarb M-kvalitetene går i hovedsak til papirindustrien, men også til maling, plast, medisin etc. 100 % av produksjonen eksporteres.

Bruken av Hydrocarb M i papir øker kvaliteten og reduserer papirfabrikkenes behov for trefibre, strøm og kjemikalier.