pickaxe
Bergfangst årlig (tonn)
3 000 000
energy
Installert vannkraftkapasitet
187 MWh
eiendomsmasse
Eiendomsmasse (m2)
55 000