Brønnøy Kalk har et 100-års perspektiv og vi styrer etter verdiene 

Skikkelig - Stolt - Samarbeidsvillig - Nyskapende

 

Kalk i papir

Kjøper du et magasin i kiosken er det ganske sikkert kalk fra Velfjord i papiret. Kalken fra Velfjord er en av hovedbestanddelene i et produkt stort sett alle benytter seg av og tar for gitt i hverdagen - nemlig papir.

For å unngå at papiret suger til seg blekket, blir papiret gjort vannfast. Tidligere ble dette gjort i en lite miljøvennlig prosess. Leirmineralet kaolin ble hovedsakelig brukt som fyllstoff og klorbleking ble benyttet for å få papiret hvitt.

Gjennombrudd i 1984

Kloringsprosessen var helt vanlig frem til begynnelsen av 1980-tallet. I 1984 fikk Hustadmarmor AS gjennombrudd i teknologien med å bruke kalk i fremstillingen av papir. Fram til da var det brukt mange millioner kroner i utvikling og testing av denne metoden.

Erstatter leire

Kalkmarmoren som brytes ut i Velfjorden blir knust i to omganger før den skipes til Elnesvågen. Der blir den renset, finmalt (mikronisert) og gjort om til flytende form, slik at den kan brukes i papir. Produktet kalles Hydrocarb eller "flytende marmor". Vanlig kopipapir inneholder 15-20% kalk, mens i magasinpapir kan opp til 50% av vekten være kalkstein. Kalken gjør dermed papiret hvitt og ugjennomsiktelig. I tillegg får papiret bedre trykkegenskaper, det gulner ikke og blir ikke sprøtt.

Stor miljøgevinst

Det er store miljøbesparelser ved å bruke kalk i papirfremstilling. Viktigst er reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer og mindre energi i selve fremstillingen. For hvert tonn cellulose som erstattes med Hydrocarb spares 1 000 kWh i produksjonen som gir store årlige energibesparelser.

Brønnøy Kalk er hovedleverandør av råstoffet til Omya Hustadmarmor AS og en viktig brikke i dette regnskapet.

 

Fakta om kalk - CaCO3 - kalsiumkarbonat

 • Kalkstein og marmor består av mineralet kalkspat
 • Ren kalkspat er hvit eller fargeløs
 • Kalkstein er en sedimentær bergart, mens marmor er en metamorf bergart dannet ved omvandling av kalkstein under trykk og temperatur
 • Forekomstene på Akselberg består geologisk sett av kalkspatmarmor
 • Det finnes også andre vanlige karbonatmineraler og bergarter, som for eksempel dolomitt/dolomittmarmor, som utvinnes flere steder i Nordland
 • Karbonatbergarter av ulik renhet finnes utbredt over hele verden
 • De fleste karbonatbergartene er dannet ved biologisk utfelling av marine organismer
 • Ordet kalk kommer fra latinsk (calx). Mineralet har egentlig to navn på norsk, kalkspat er fra tysk (kalkspat) og kalsitt er fra engelsk (calcite).

Kvaliteten på kalksteinen defineres i tre kategorier:

 1. Spettet marmor som har fått navnet etter de karakteristiske sorte prikkene av grafitt som finnes i steinen
 2. Båndet marmor har vekslende lyse og mørke lag
 3. Uren marmor har høyt innhold av silikater og kan ikke brukes i produksjonen