Krav til sertifikater:

  • Kompetansebevis for anleggsmaskiner
  • Bilsertifikater kl B og C
  • Bergsprengersertifikat

 

Brønnøy Kalk tar inn lærlinger innenfor følgende fag:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Fjell og bergverkfaget
  • Industrimekanikerfaget
  • Anleggsmaskinmekanikerfaget
  • Laboratoriefaget