Brønnøy Kalk AS har kaianlegg i Lessremman, Ursfjorden.

Der er også lager og knuserverk og kalksteinen blir fraktet fra dagbruddet på Akselberg gjennom tunnel.

Transporttunnelene - Akselbergtunnelen og Kleppetunnelen er på henholdvis 3 600 m og 800 m. De innehar kjernelager og verksted til T. Engene som ivaretar transporten. I løpet av 2020 vil transporten overtas av autonome lastebiler fra Volvo. 

Utskipning foregår med lastebåt som går kontinuerlig mellom Lessremman og Omya Hustadmarmor AS i Elnesvågen. Lastebåtene har nyttelast fra 9 000 tonn til 29 000 tonn. Rederiet CSL har ansvaret for sjøtransporten.